Drveni podokviri (blind rame)

izrađene su suhog i laganog drva jele, lipe ili borovca

debljina letvica: 21x41 mm DP/21/41        
  32x41 mm DP/32/41 (lamelirane)
  30x64 mm DP/30/64 (lamelirane)
  41x64 mm DP/41/64 (lamelirane)
  45x64 mm DP/45/64 (lamelirane)

standardne dužine; 27,30,33,35,38,41,50,55,60,65,70,73,81,

85,90,100,116,120,130,140,150...
lupusart.net